Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Eichhornia crassipes" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Eichhornia crassipes — vodna hijacinta (Slovenian / slovenščina)
Plavajoče vodne rastline, Eichhornia crassipes iz družine pontederiaceae, iz tropske Amerike imajo vpadljive modro-vijoličaste cvetove ter izrazite listne peclje. Na rekah, ribnikih in podobno tvorijo neprehodne gmote, v južnem delu ZDA, na Javi, v Avstraliji, Novi Zelandiji in v delih Afrike so resen škodljivec. (Vir: CED)

Translate Eichhornia crassipes

Learn how to say "Eichhornia crassipes" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC