Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ecolabelling" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ecolabelling — znakowanie produktów przyjaznych dla środowiska (Polish / polski)
Wspólnota Europejska zgłosiła inicjatywę polegającą na zachęcaniu do promocji wyrobów przyjaznych środowisku; plan wszedł w życie w końcu 1992 r.; celem była identyfikacja, dla określonego gatunku, wyrobów mniej szkodliwych dla środowiska; liczono się z tym, że poprzez nabywanie posiadających znak dóbr konsumenci będą mogli wywrzeć presję na wytwórców i detalistów skłaniając ich do wytwarzania i obrotu bardziej przyjaznymi wyrobami; skutki oddziaływania wyrobu na środowisko rozważa się we wszystkich stadiach cyklu życia wyrobu; znaki ekologiczne przyznaje się na podstawie kryteriów ustanowionych przez Wspólnotę

The original English definition:

ecolabelling (English)
The European Community's initiative to encourage the promotion of environmentally friendly products. The scheme came into operation in late 1992 and was designed to identify products which are less harmful to the environment than equivalent brands. It was hoped that by buying labelled goods, consumers would be able to put pressure on manufacturers and retailers both to make and to stock "greener" products. This includes the effects they have on the environment at all stages. The labels are awarded on environmental criteria set by the EC. (Source: WRIGHT)

Now that you've learned the Polish word for "ecolabelling", maybe you also need English translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate ecolabelling

Learn how to say "ecolabelling" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in English and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC