Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dvacet dva" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dvacet dva — 22 (Estonian / eesti keel)
Põhiarv, mis järgneb kahekümne ühele ja eelneb kahekümne kolmele ning mida tähistav rooma number on XXII ning araabia number 22.

Translate dvacet dva

Learn how to say "dvacet dva" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC