Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dva" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dva — kaks (Estonian / eesti keel)
Põhiarv, mis järgneb ühele ja eelneb kolmele ning mida tähistav rooma number on II ning araabia number 2.

Translate dva

Learn how to say "dva" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC