Translate "drei" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


drei — kolme (Finnish / suomi)
Kahden jälkeen ja ennen neljää tuleva kardinaaliluku, jonka esitys roomalaisin numeroin on III ja arabialaisin numeroin 3.

Translate drei

Learn how to say "drei" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey