Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dotace" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dotace — subvencija (Slovenian / slovenščina)
Vsaka vladna denarna podpora za zasebno industrijsko podjetje ali dobrodelno organizacijo, zlasti pa podpora potrošnikom ali proizvajalcem z namenom zniževanja tržne cene neke storitve oziroma proizvoda, da je laže dostopen javnosti.

Translate dotace

Learn how to say "dotace" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC