Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dopravce" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dopravce — odpravnik, špediter (Slovenian / slovenščina)
Oseba ali podjetje, ki se ukvarja z dostavljanjem in prejemanjem blaga.

Translate dopravce

Learn how to say "dopravce" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC