Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dokumentumfilm" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dokumentumfilm — film dokumentalny (Polish / polski)
utwór filmowy opisujący autentyczne zdarzenie, epokę lub miejsce, wierny rzeczywistości lub z możliwie małym udziałem fikcji

Translate dokumentumfilm

Learn how to say "dokumentumfilm" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC