Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dokumentumfilm" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dokumentumfilm — dokumenttielokuva (Finnish / suomi)
Elokuva, jossa esitetään todellinen tapahtuma, aikakausi tai elämäntarina totuudenmukaisesti ja jossa on vain vähän tai ei lainkaan kuvitelmaa.

Translate dokumentumfilm

Learn how to say "dokumentumfilm" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC