Translate "dislexia" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dislexia — dyslexie (Dutch / Nederlands)
Een staat in welke een persoon zijn vermogen om te lezen en te schrijven veel lager is dan verwacht wordt gezien de intelligentie van die persoon.

Translate dislexia

Learn how to say "dislexia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Galician and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey