Translate "disinfetant" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


disinfetant — środek odkażający (Polish / polski)
czynniki takie jak ciepło, promieniowanie lub środki chemiczne służące do niszczenia lub zahamowania rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych

Translate disinfetant

Learn how to say "disinfetant" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey