Translate "Direito internacional económico" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito internacional económico — mednarodni gospodarski zakon (Slovenian / slovenščina)
Priznan pravilnik, ki ureja trgovinske odnose vsaj dveh suverenih držav ali samostojnih subjektov, ki se ukvarjajo s čezmejnimi transakcijami. Mednarodni gospodarski zakon vključuje predpise o trgovini, financah in intelektualni lastnini. (Vir: IEL)

Translate Direito internacional económico

Learn how to say "Direito internacional económico" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey