Translate "Direito do trabalho" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito do trabalho — arbetsrätt (Swedish / svenska)
Den gren av rättssystemet som fastställer reglerna som styr anställningsförhållanden, fackföreningsrelationer och statliga ingripanden för att ge skydd mot särskilda behovssituationer för medborgare som är arbetare.

Translate Direito do trabalho

Learn how to say "Direito do trabalho" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey