Translate "Direito constitucional" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito constitucional — ustavno pravo, ustavni zakon (Slovenian / slovenščina)
Veja javnega prava nekega naroda ali države, ki zadeva organizacijo, pristojnosti in okvir vlade, delitev političnih in vladnih pooblastil in funkcij, osnovni principi, ki opredeljujejo razmerje med vlado in državljani, ter v splošnem podaja načrt in metodo po kateri naj bi se zgledovale narodove ali državne javne zadeve.

Translate Direito constitucional

Learn how to say "Direito constitucional" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey