Translate "Direito constitucional" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito constitucional — prawo konstytucyjne (Polish / polski)
prawo dotyczące konstytucji jako ustawy określającej ustrój społeczny i polityczny państwa

Translate Direito constitucional

Learn how to say "Direito constitucional" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey