Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dioxin" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dioxin — dioksin (Slovenian / slovenščina)
Stranski produkt pri proizvodnji herbicida 2, 4, 5-T, včasih nastane pri zgorevanju klorovih organskih spojin. Lahko nastaja tudi po naravni poti in se razširi na veliko območje v okolju, lokaliziran ostaja le, če se nahaja v izredno nizkih koncentracijah. Velika koncentracija dioksina je bila izpuščena v okolje ob industrijski nesreči l. 1976 v Sevesu. (Vir: ALL)

Translate dioxin

Learn how to say "dioxin" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC