Translate "diclorodifeniltricloretano" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


diclorodifeniltricloretano — DDT (Polish / polski)
trwały pestycyd; bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych; za odkrycie owadobójczej roli DDT, P.H. Müller otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1948 r.; DDT zwalcza przenosicieli zimnicy(malarii) i duru plamistego; wycofany z użycia w krajach uprzemysłowionych; jego masowe stosowanie w latach powojennych spowodowało katastrofalne wysycenie środowiska przyrodniczego i zatrucie całych łańcuchów pokarmowych; od początku lat siedemdziesiątych notuje się spadek zawartosci DDT w organizmie człowieka, np. w USA, Kanadzie i Norwegii; w krajach Ameryki Łacińskiej, Afryce i tropikalnej Azji w dalszym ciągu używany przeciw komarom roznoszącym malarię; podejrzewany o ujemny wpływ na równowagę hormonalną i wywoływanie chorób nowotworowych u człowieka

Translate diclorodifeniltricloretano

Learn how to say "diclorodifeniltricloretano" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey