Translate "dióxido de titânio" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dióxido de titânio — titanov dioksid (Slovenian / slovenščina)
Bel, v vodi ne topen prah, ki se topi pri 1560°C, za prodajo se proizvaja iz ilmenita in rutila, mineralov titanovega dioksida. Uporablja se za barve in kozmetiko.

Translate dióxido de titânio

Learn how to say "dióxido de titânio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey