Translate "dióxido de titânio" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dióxido de titânio — dwutlenek tytanu (Polish / polski)
Biały, nierozpuszczalny w wodzie proszek, topiący się w 1560°C, produkowany z minerałów dwutlenku tytanu: ilmenitu i rutylu, stosowany w farbach i kosmetykach.

Translate dióxido de titânio

Learn how to say "dióxido de titânio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey