Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Dezibel" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Dezibel — decibel (Slovenian / slovenščina)
Enota, ki se uporablja za izražanje relativnih razlik v jakosti, ponavadi med zvočnimi ali električnimi signali, enaka je desetiškemu logaritmu razmerja dveh nivojev. (Vir: AMHER)

Translate Dezibel

Learn how to say "Dezibel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC