Translate "Dezentralisierung" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Dezentralisierung — decentralizacija (Slovenian / slovenščina)
Osnovni koncept vodenja neke organizacije, kjer gre za delitev in prenos pristojnosti, moči in pooblastil z višjega nivoja na nižji nivo v okviru administrativne/upravne hierarhije z namenom pokazati neodvisnost, odgovornost in hitrejše odločanje v izvajanju ali interpretiranju nekega ravnanja in postopkov, ki služijo za potrebe teh nivojev.

Translate Dezentralisierung

Learn how to say "Dezentralisierung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey