Translate "Devolution" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Devolution — prenos odgovornosti na podrejene (Slovenian / slovenščina)
Prenos ali predaja pooblastil, moči ali funkcij na drugega, npr. na pomočnika ali agenta, ponavadi na podrejene v upravni strukturi neke organizacije ali institucije.

Translate Devolution

Learn how to say "Devolution" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey