Translate "devedor comum" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


devedor comum — solidarni dolžnik (Slovenian / slovenščina)
Osebe, ki so se skupaj zavezale isti obveznosti ali so se skupaj zadolžile. Dve ali več oseb, ki so prevzele isti dolg. (Vir: WESTS)

Translate devedor comum

Learn how to say "devedor comum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey