Translate "deterioração das florestas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


deterioração das florestas — uszkodzenia lasu (Polish / polski)
uszkodzenia drzewostanu w lesie spowodowane przez kwaśne deszcze, pożary, szkodniki, wylesianie, itp.

Translate deterioração das florestas

Learn how to say "deterioração das florestas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey