Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Detektor" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Detektor — detektor (Slovenian / slovenščina)
Mehanska, električna ali kemična naprava, ki samodejno prepozna in izmeri ali zazna spremembo, npr. sprememba pritiska ali temperature v okolju, električni signal ali sevanje radioaktivnih snovi. (Vir: AMHER)

Translate Detektor

Learn how to say "Detektor" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC