Toll Free: (800) 790-3680

Translate "deri" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


deri — skóra (Polish / polski)
zewnętrzna powłoka ciała kręgowców, pełniąca funkcję ochronną, biorąca udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu (pot) i gospodarce wodnej; zawiera receptory wrażliwe na dotyk, ucisk, ciepło, zimno, ból oraz barwnik melaninę, który decyduje o jej zabarwieniu

Translate deri

Learn how to say "deri" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Turkmen and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC