Translate "Deregulation" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Deregulation — deregulacija (Slovenian / slovenščina)
Ukinitev ali sprostitev vladnega nadzora nad gospodarskimi dejavnostmi ali neko trgovsko družbo, industrijo ali gospodarskim sektorjem.

Translate Deregulation

Learn how to say "Deregulation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey