Translate "Deponiebasisabdichtung" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Deponiebasisabdichtung — tesnenje odlagališčnega dna (Slovenian / slovenščina)
Tesnjenje odlagališča odpadkov z relativno neprepustno plastjo, ki naj bi zadržala izcedne vode. Tesnilni materiali vključujejo plastiko in kompaktno glino. (Vir: EPAGLO)

Translate Deponiebasisabdichtung

Learn how to say "Deponiebasisabdichtung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey