Translate "Deponiebasisabdichtung" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Deponiebasisabdichtung — uszczelnianie podłoża składowisk odpadów (Polish / polski)
uszczelnianie podłoża składowisk odpadów względnie nieprzepuszczalną barierą w celu zatrzymywania odcieków

Translate Deponiebasisabdichtung

Learn how to say "Deponiebasisabdichtung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey