Translate "Depilation" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Depilation — epilatie (Dutch / Nederlands)
Het verwijderen van het zichtbare deel van het haar, het gedeelte onder de oppervlak van de huid niet inbegrepen.

The original German definition:

Depilation (German)
Die Entfernung von Haaren, wobei nur der sichtbare Teil des Haars entfernt wird, nicht aber der Teil unter der Haut.

Translate Depilation

Learn how to say "Depilation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey