Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dente" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dente — zub (Slovak / slovenčina)
Tvrdá, vápenatá štruktúra prítomná v ústach mnohých stavovcov, vo všeobecnosti používaná na jedenie.

Translate dente

Learn how to say "dente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Venetian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC