Translate "Denkmal" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Denkmal — pomniki (Polish / polski)
Obiekt, najczęściej dużych rozmiarów, zbudowany z kamienia w celu upamiętnienia i uhonorowania jakiejś osoby lub grupy ludzi.

The original German definition:

Denkmal (German)
Ein Objekt, insbesondere ein großes, steinernes, das gebaut oder ein besonderer Platz der geschaffen wurde zum Andenken an und Respektbekundung gegenüber einer Person oder Gruppe.

Translate Denkmal

Learn how to say "Denkmal" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey