Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Denitrifikation" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Denitrifikation — denitrifikacija (Slovenian / slovenščina)
1) Izguba dušika v zemlji z biološkimi ali kemičnimi sredstvi. Gre za izgube v obliki plina, ki niso povezane s fizikalnimi procesi, npr. s precejanjem. 2) Razkroj nitratov zaradi delovanja bakterij, ki se odraža v sproščanju prostega dušika. Ta proces poteka pod anaerobnimi pogoji, kot jih najdemo v z vodo prepojenih prsteh, zmanjša rodovitnost prsti. (Vir: WRIGHT / ALL)

Translate Denitrifikation

Learn how to say "Denitrifikation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC