Translate "Dendrometrie" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Dendrometrie — dendrometrija (Slovenian / slovenščina)
Merjenje premera neposekanih dreves pri tleh z dendrometrom, ki se lahko uporablja tudi za merjenje višine dreves.

Translate Dendrometrie

Learn how to say "Dendrometrie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey