Translate "Demokratie" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Demokratie — demokracija (Slovenian / slovenščina)
Vladni sistem, kjer ima najvišjo oblast ljudstvo, ki se neposredno izvaja preko njega ali njegovih voljenih predstavnikov.

Translate Demokratie

Learn how to say "Demokratie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey