Translate "Demokratie" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Demokratie — demokratia (Finnish / suomi)
Valtiomuoto, jossa valta on viime kädessä kansalla, ja sitä käyttävät joko suoraan itse kansalaiset tai heidän vapaasti valitsemat edustajansa.

Translate Demokratie

Learn how to say "Demokratie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey