Toll Free: (800) 790-3680

Translate "deltas" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


deltas — delta (Slovenian / slovenščina)
Delta je velika, pahljačasta tvorba v pokrajini, oz. na nizko ležečih ravnicah, ki je nastala z vrsto nalaganj plasti rečnih usedlin, spranih od zgornjega toka do ustja nekaterih rek, npr. Nil, Mississippi in Ganges. S hranili bogate usedline je reka odložila pred ali na točki, kjer se izlije v morje. Delte nastanejo, ko reke odlagajo usedline hitreje, kot jih lahko odplavijo morski tokovi. Privlačnost rečnih delt je spoznal že pračlovek, saj je bilo tam bogato živalstvo in rastlinstvo. Kasneje so naravni vodni kanali omogočali plovbo in trgovino ter odprli dostop do notranjosti. Delte so zelo rodovitna in velikokrat gosto poseljena območja. Za te naselbine obstaja velika nevarnost poplav zaradi dviga morske gladine. (Vir: WRIGHT)

Translate deltas

Learn how to say "deltas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC