Translate "Delta" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Delta — delta (Polish / polski)
obszar u ujścia rzeki do morza lub jeziora utworzony z osadów przez nią naniesionych, pocięty jej rozgałęzieniami, mający zwykle kształt trójkąta

Translate Delta

Learn how to say "Delta" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey