Toll Free: (800) 790-3680

Translate "deficiente" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


deficiente — invalid (Slovenian / slovenščina)
Oseba, ki je brez ene ali več fizičnih sposobnosti, npr. sposobnost hoditi ali usklajevati gibe, kar je lahko posledica bolezni ali nesreče, ali pa je rezultat duševne motnje.

Translate deficiente

Learn how to say "deficiente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC