Toll Free: (800) 790-3680

Translate "decision" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


decision — odločitev (Slovenian / slovenščina)
Pomeni izvajanje zadanih nalog neke službe na katerikoli stopnji odločanja, ki lahko spremeni odločitve, z namenom preoblikovati zgodovinske in kulturne lastnosti. (Vir: LANDY)

Translate decision

Learn how to say "decision" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Venetian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC