Translate "DDT" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


DDT — DDT (Slovenian / slovenščina)
Obstojen organoklorov insekticid, znan tudi kot dikloro-difenil-trikloroetan, ki so ga razvili v štiridesetih letih dvajsetega stoletja in je bil na široko uporabljen zaradi svoje obstojnosti (to pomeni, da ga ni bilo potrebno ponovno uporabljati na istem območju), majhne škodljivosti za sesalce in njegov preprostost ter nizke cene proizvodnje. V uporabo je prišel po vsem svetu in je ob drugih organoklorih imel pogubne posledice za vrste pri vrhu prehranjevalne verige, še zlasti na razmnoževanje določenih ujed. DDT je zelo obstojen, relativno netopen v vodi, a zelo topen v maščobah. Učinek na zdravje ljudi ni jasen, vendar je manj toksičen kot sorodne spojine. Strupen je za druge vretenčarje, zlasti ribe, kopiči se v maščobnem tkivu živali v obliki malo manj toksičnega DDE. Zaradi njegovega učinka na prostoživeče živali je danes njegova uporaba v večini držav prepovedana ali strogo omejena. (Vir: MGH / ALL)

Now that you've learned the Slovenian word for "DDT", maybe you also need Greek translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Greek linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate DDT

Learn how to say "DDT" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Greek and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey