Translate "DDT" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


DDT — DDT (Polish / polski)
trwały pestycyd; bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych; za odkrycie owadobójczej roli DDT, P.H. Müller otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1948 r.; DDT zwalcza przenosicieli zimnicy(malarii) i duru plamistego; wycofany z użycia w krajach uprzemysłowionych; jego masowe stosowanie w latach powojennych spowodowało katastrofalne wysycenie środowiska przyrodniczego i zatrucie całych łańcuchów pokarmowych; od początku lat siedemdziesiątych notuje się spadek zawartosci DDT w organizmie człowieka, np. w USA, Kanadzie i Norwegii; w krajach Ameryki Łacińskiej, Afryce i tropikalnej Azji w dalszym ciągu używany przeciw komarom roznoszącym malarię; podejrzewany o ujemny wpływ na równowagę hormonalną i wywoływanie chorób nowotworowych u człowieka

Now that you've learned the Polish word for "DDT", maybe you also need Greek translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Greek linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate DDT

Learn how to say "DDT" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Greek and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey