Translate "daragh" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


daragh — hrast (Slovenian / slovenščina)
Vsako drevo rodu Quercus v redu Fagales, katerega značilnosti so preprosti, ponavadi krpasti listi, z luskami pokriti zimski popki, zvezdast stržen in značilen plod, želod, ki je oreh. Les je žilav, trd in vzdržljiv, ter ima značilen vzorec.

Translate daragh

Learn how to say "daragh" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey