Translate "daragh" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


daragh — dąb (Polish / polski)
drzewa z rodzaju Quercus w rzędzie Fagales, o liściach prostych, zwykle wrębnych, łuskowatych pąkach zimujących, promienistym rysunku tkanek na przekroju poprzecznym, twardym drewnie; owocem jest żołędź (orzech)

Translate daragh

Learn how to say "daragh" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey