Translate "daah" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


daah — renk (Turkish / Türkçe)
Yansıttıkları, geçirdikleri veya yaydıkları ışıktan kaynaklanan ve bu ışığın dalga boyuna bağlı olarak görsel bir duyuma neden olması ile ilişkili, cisimlerin bir niteliği.

Translate daah

Learn how to say "daah" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey