Translate "daah" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


daah — färg (Swedish / svenska)
En egenskap hos föremål som är resultatet av det ljus de reflekterar, sänder vidare eller ut så länge som detta ljus orsakar en visuell upplevelse som är beroende av dess våglängd.

Translate daah

Learn how to say "daah" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey