Translate "daah" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


daah — barva (Slovenian / slovenščina)
Sposobnost stvari, da odbijajo, prenašajo ali oddajajo svetlobo do take mere, da je to vizualno zaznavna svetloba, ki je odvisna od valovne dolžine.

Translate daah

Learn how to say "daah" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey