Translate "daah" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


daah — kleur (Dutch / Nederlands)
Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.

Translate daah

Learn how to say "daah" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey