Translate "cyklon" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cyklon — ciklon (Slovenian / slovenščina)
Vihar, za katerega je značilno konvekcijsko in dvigajoče, vrtinčasto gibanje vetra okoli območja nizkega zračnega pritiska (oko), proti kateremu se silovito steka z območja visokega zračnega pritiska.

Translate cyklon

Learn how to say "cyklon" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey