Translate "cyklon" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cyklon — cyklon (Polish / polski)
potężny, szybko się poruszający wir powietrzny, w którym ciśnienie maleje ku środkowi, powstający zwykle na głównych frontach atmosferycznych oddzielających masy powietrza ciepłego od mas powietrza chłodnego

Translate cyklon

Learn how to say "cyklon" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey